skip to Main Content

Geachte cliënt,

Voordat wij u toegang tot de kliniek mogen geven, zijn wij genoodzaakt de maatregelen betreffende tegengaan van verspreiding van het COVID-19 virus te hanteren waarvoor wij uw begrip vragen.

• Wij voeren individuele behandelingen uit met een medische indicatie.
• Wij voeren individuele behandelingen uit met een cosmetische indicatie.

Indien u, of een van uw huisgenoten, in de afgelopen 24 uur, last heeft van 1 van onderstaande klachten:

• Niezen, hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, benauwdheid, diarree of koorts mogen wij u helaas niet toelaten tot de kliniek.
• Indien één van uw huisgenoten in quarantaine is mogen wij u helaas niet toelaten tot de kliniek.
• Als u hooikoorts klachten heeft zijn deze regels ook van toepassing.

Wij dienen een triage in 3 stappen uit te voeren:
• Stap 1: Bij het inplannen van een afspraak voor consult of behandeling zullen wij u vragen of u last heeft van bovenstaande klachten. U ontvangt van ons een email met de richtlijnen die wij hanteren bij uw bezoek aan de kliniek.
• Stap 2: Eén dag voorafgaande aan uw afspraak, zullen wij u zowel telefonisch als schriftelijk vragen of u last heeft van bovenstaande klachten. Indien uw antwoord “ ja” is zal de afspraak minimaal 2 weken verzet moeten worden.
• Stap 3: Voor u de kliniek betreedt zullen wij u nogmaals deze vragen stellen. Bij uw antwoord “nee” vragen wij u ons triage formulier te ondertekenen met dagtekening en uw naam.

Wij volgen de standaard hygiëne maatregelen alsook de extra COVID-19 maatregelen zoals uitgegeven door het RIVM en conform de richtlijnen van het NVCG:
• Bij entree van de kliniek desinfecteert u uw handen d.m.v. het daarvoor aangebrachte handen-desinfectans apparaat in de hal.
• Wij hanteren een niet handen-schudden beleid.
• Wij verzoeken u om niet eerder dan 10 minuten voorafgaande aan uw afspraak aanwezig te zijn.
• Een medewerker zal u na binnenkomst begeleiden naar de wachtruimte en zal u verzoeken daar te wachten. U zult daar worden opgehaald voor uw behandeling of bezoek aan de receptie.
• Wij verzoeken u geen persoonlijke items op oppervlakten te leggen in de behandelkamer.
• Wij hanteren de 1,5 meter afstand regel, daarvoor zijn kenmerken op de vloer in de gangen van de kliniek aangebracht.
• Wij verzoeken u om enkel zelf, zonder uw begeleider, de kliniek te betreden. Dit in verband met het maximaal aantal mensen welke in een ruimte aanwezig mogen zijn.
• Er kan enkel per pin of contactloos betaald worden. Bij contante betaling kan alleen gepast betaald worden.

Wij danken u voor uw begrip, Team Alizonne

Back To Top