skip to Main Content

In deze privacyverklaring legt Alizonne B.V. gevestigd te Meijel (5768RT), Molenbaan 35 met KvK-nummer 12053646 uit welke persoonsgegevens Alizonne B.V. verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

Algemeen

Alizonne B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website (www.alizonne.nl), haar cliëntenbestand, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Alizonne B.V. worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Alizonne B.V. te maken hebben. Alizonne B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Alizonne B.V. of wanneer u anderszins contact heeft met Alizonne B.V., bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Alizonne B.V., legt Alizonne B.V. de door u opgegeven gegevens vast. Alizonne B.V. bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Tevens informeert Alizonne B.V. geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Alizonne B.V. gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Alizonne B.V. of indien dit wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Alizonne B.V. naar de aard van het contact noodzakelijk is. U kunt te allen tijde de website van Alizonne B.V. bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Alizonne B.V. te delen.

Cookies

Alizonne B.V. maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Alizonne B.V. beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren. Daarnaast maakt Alizonne B.V. gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Alizonne B.V. inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Alizonne B.V. heeft hier geen invloed op. Alizonne B.V. heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Derden hebben geen toegang tot de door Alizonne B.V. geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de website van Alizonne B.V..

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Alizonne B.V. opnemen door het sturen van een e-mail naar: info@alizonne.nl. Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Alizonne B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Back To Top